Νομικά

Πολιτική Απορρήτου

Προσωπικά δεδομένα

Η επιχείρηση και η ιστοσελίδα μας akrorooms.gr δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει το δικαίωμά σας για προστασία του απόρρητου της σύνδεσής σας.

Η επιχείρηση και η ιστοσελίδα μας akrorooms.gr δεν πουλά, ενοικιάζει, ή καθ’ οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρεί προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται από επισκέπτες του site μας προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος, εκτός αν το επιβάλει ο νόμος. Ως τέτοια στοιχεία εννοούμε το όνομα, την διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, καθώς και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail).

Οι πληροφορίες αυτές δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ανεπιθύμητη συνέχεια της επικοινωνίας, εκτός εάν σας έχουμε προηγουμένως ενημερώσει για την πιθανή αυτή χρήση και εσείς μας δώσετε την άδειά σας.

Η επιχείρηση και η ιστοσελίδα μας akrorooms.gr, εάν έχει την άδειά σας, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για:

  • Να σας ενημερώνει για προσφορές
  • Να σας αποστέλλει έντυπα ή άλλη αλληλογραφία
  • Να σας αποστέλλει ηλεκτρονικώς δελτία τύπου ή άλλες ανακοινώσεις

 

Η επιχείρηση και η ιστοσελίδα μας akrorooms.gr μπορεί να κάνει χρήση απρόσωπων στατιστικών δεδομένων (τύπο browser, γεωγραφική τοποθεσία) με σκοπό την βελτιστοποίηση του site, ως μέρος της διαρκούς διαδικασίας εσωτερικής αναθεώρησης και, γενικότερα, με σκοπό να γνωρίσουμε καλύτερα τους πελάτες των υπηρεσιών μας.

Συνιστούμε σε παιδιά και νέους ηλικίας κάτω των 18 ετών να λαμβάνουν την άδεια των γονέων τους πριν υποβάλλουν προσωπικά τους στοιχεία στην ιστοσελίδα (π.χ. μέσω της φόρμας επικοινωνίας).

Η ιστοσελίδα μας λειτουργεί σε ασφαλή περιβάλλον SSL.